MarileNews

800 na batang mag-aaral, tumanggap ng First Aid Kit.
Date posted: June 19, 2020
Post to feed:
  
 

Tinanggap ng mga mag-aaral mula Lias Elementary School ang first aid kit na naglalaman ng thermometer, face masks, antiseptic at iba pa na ipinamahagi ng Batang Marilenyo Coordinating Center kasama sina Konsehal Ariel Amador at Kawaksing Tagapagpaganap, Froilan Angeles. Layunin nito na maturuan ang mga kabataan ng tamang paraan at mabilisang lunas sa mga di-inaasahang kalamidad.