Marilao, Bulacan | Videos
Videos

Post to feed:

Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Pebrero 19-24, 2020)
Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
Search by Category:


  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Pebrero 19-24, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Pebrero 5-18, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Pebrero 1-4, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Enero 22-29, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Disyembre 4-17, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Nobyembre 20- Disyembre 03, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Nobyembre 6-19, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ( Oktubre 30 - Nobyembre 5, 2020)
  Ang Lingguhang Ulat ni Mayor Ricky Silvestre ay nag-umpisa noong 2019, Ito ay lingguhang pagsasama ng mga pang-araw-araw na gawain, aktibidad, at programa na inilulunsad ng Pamahalaang Bayan ng Marilao sa pangunguna ni Mayor Ricardo "Ricky" M. Silvestre. Nakapaloob dito ang mga gawain at aktibidad sa iba't-ibang aspeto na nakatutulong at nakakapagpapaunlad sa buhay ng mga mamamayan ng Marilao. Ilan sa mga programa at proyekto na pinagtutuunan ng pansin ay ang mga sumusunod na aspeto; Kalusugan, Kagalingang Pantao, Trabaho, Kabuhayan, Negosyo at Kooperatiba, Agrikultura, Kapayapaan, Imprastraktura, Pangangalaga sa Kalikasan, Turismo at Edukasyon. Sa karagdagan, sinisigurado din ni Mayor Ricky na hindi napapabayaan ang mga Batang Marilenyo at Senior Citizen ng Bayan ng Marilao.
  Ang istorya sa likod ng naggagandahan at naglalakihang mirasol
  Halina't pasyalan ito sa Liwasang Pangkalikasan ng Marilao! Ang Liwasang Pangkalikasan ng Marilao ay matatagpuan sa Laot, Prenza 1, Marilao, Bulacan. Maaari rin po ninyo itong i-search sa Google Maps.
  Mga namumukadkad na Sunflowers, atraksyon ngayon sa Liwasang Pangkalikasan ng Marilao.
  Tuklasin natin ang ganda ng Liwasang Pangkalikasan ng Marilao! Halina't tingnan ang atraksyon na ngayo'y namukadkad; ang naggagandahan at naglalakihang mirasol o sunflower sa hardin ng Liwasang Pangkalikasan ng Marilao. Tiyak na ito ay magbibigay ngiti sa bawat panauhin habang pinagmamasdan ito. Bukas ito araw-araw, Lunes hanggang Linggo para sa mga gustong pumasyal at lumibot mula 5:00 ng umaga hanggang 10:00 ng gabi na matatagpuan sa Prenza I, Marilao, Bulacan. Maari rin itong hanapin sa Google Maps; I-type lamang ang Liwasang Pangkalikasan ng Marilao: https://goo.gl/maps/z8h6vMnc55pZzor37s Tara na sa Liwasang Pangkalikasan ng Marilao!
PreviousPage 1 of 16Next