Public Advisory
Date posted: FEBRUARY 02, 2018
Post to feed:
  
 

TRAFFIC ADVISORY: Tabing-Ilog bridge widening. Para po sa detalye ng mga sasakyan na maaari at hindi maaaring makadaan, magkakaron po tayo ng update soon.
Public Advisory