Public Advisory
Date posted: FEBRUARY 01, 2018
Post to feed:
  
 

Declared February 3, 2018 as special (Non-Working) day in the Province of Bulacan para sa paggunita sa pagpapahalaga sa kaarawan ng ating magiting na mambabatas at manunulat GAT BLAS OPLE.
Public Advisory